ETL
(Extract, Transform and Load)

Korzystaj z narzędzia, które automatycznie pobiera dane
z wielu systemów i pokazuje informacje i analizy, których potrzebujesz.

ETL to zbiór narzędzi wspomagających proces pozyskania danych dla baz danych,
szczególnie dla hurtowni danych oraz systemów typu Business Intelligence.

Zadaniem narzędzi ETL jest:

  • pozyskanie danych ze źródeł zewnętrznych,

  • przekształcenie danych,

  • import danych do bazy (zazwyczaj będącej hurtownią danych).

Niedocenione źródło informacji i danych

ETL zawsze była ważną i w dużej mierze nie docenianą częścią świata Business Intelligence. Jest jednak kilka powodów, dla których rola ta jest dziś większa i bardziej wymagająca.

Głównym elementem platformy analitycznej dla przedsiębiorstw jest zbiór danych. Dane te pochodzą jednak z coraz większej ilości systemów i źródeł – systemów ERP, CRM, MES, EDI, WWW, generowanych przez maszyny (produkcja, samochody, telemetria), mediów społecznościowych, notatek, arkuszy kalkulacyjnych, systemów u dostawców, systemów u odbiorców... tzw. BIG DATA…

Sprawdź cenę oraz analizę ROI systemu
INTELLECT Business Intelligence

 

Wszystkie dane w jednym miejscu

Gdy wszystkie te dane zostaną załadowane w jednym miejscu, możesz stanąć przed niespotykanym dotąd wyzwaniem związanym z ETL. Nie tylko masz możliwość łączenia coraz więcej źródeł danych w jednym miejscu i wymagających większej integracji niż kiedykolwiek wcześniej, ale również możesz zbierać coraz więcej nowych rodzajów danych, które wymagają bardzo złożonych i nowych form transformacja danych w postać użyteczną – graficzną analizę.

 

W systemie INTELLECT Business Intelligence ważną rolę pełnią narzędzia ETL,
ponieważ nie można zrobić dobrej analizy,
jeżeli nie masz dobrych danych!

TOP