Finansowanie INTELLECT Business Intelligence

Wybór formy finansowania

Pozostawiamy Tobie pełną swobodę w decydowaniu o formie finansowania zakupu i wdrożenia systemu INTELLECT Business Intelligence, jednocześnie wiedząc, że część firm szuka sposobu na obniżenie finansowej bariery zakupu, czy zmniejszenie poziomu poniesionych nakładów na inwestycję w IT. Przygotowaliśmy ofertę nabycia oprogramowania i sprzętu z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania - cała procedura jest realizowana przez spółkę CG Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Dotacje UE

Doświadczenie

 • Pozyskujemy dotacje unijne dla Przedsiębiorców na inwestycje w obszarze IT:
  • praktyka w zdobywaniu środków z programów operacyjnych regionalnych i krajowych
  • bezpośrednie wsparcie w przygotowaniu wniosku
  • dofinansowanie ze środków unijnych na zakup innowacyjnego oprogramowania

Serwisy poświęcone funduszom unijnym:

 1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 2. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 3. Fundusze strukturalne
 4. Fundusze strukturalne dla firm

150% Business Intelligence (BI) za 50% ceny

Dotacje na BI:

Śląsk - Działanie 3.3. Technologie informacyjno - komunikacyjne w działalności gospodarczej

Zachodniopomorskie - 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Wielkopolskie - 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Kredyty

Spośród dostępnych na rynku ofert kredytów wybraliśmy taki, który charakteryzuje:

 • szybka i prosta procedura,
 • całość formalności załatwiana jest w siedzibie Twojej firmy,
 • decyzja niezależnie od sytuacji kredytowej Twojej firmy,
 • na każdym etapie wsparcie specjalisty z firmy CG Finance Sp. z o.o.,
 • uruchomienie środków w transzach, zgodnie z przebiegiem inwestycji.

Leasing

Wiele firm docenia możliwość finansowania kosztów inwestycji (użytkowania urządzeń) z bieżących przychodów firmy, dlatego w naszej ofercie posiadamy dwie propozycje leasingu.

Leasing operacyjny:

 • zmniejszenie obciążeń podatkowych – rata w całości zaliczana do kosztów
 • niskie koszty zawarcia umowy
 • brak ukrytych opłat manipulacyjnych
 • opłaty z tytułu aktualizacji systemu zaliczone w całości do kosztów
 • wszystkie formalności załatwiane przez specjalistę z CG Finanse

Leasing finansowy:

 • możliwość wcześniejszego zakończenia umowy
 • amortyzacja systemu zaliczana do kosztów
 • brak opłat z tytułu wykupu przedmiotu leasingu
 • możliwość cesji umowy w trakcie jej trwania
 • wszystkie formalności załatwiane przez specjalistę z CG Finanse

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości
ubiegania się o wsparcie z zaprezentowanych źródeł, prosimy o kontakt.

TOP