Funkcjonalności
INTELLECT Business Intelligence

Czy chcesz otrzymywać aktualne analizy i raporty,
niezależnie z ilu systemów korzystasz?

INTELLECT Business Intelligence

to połączenie najnowszych technologii:

systemu wspomagającego tworzenie graficznych analiz biznesowych (Business Intelligence)

efektywnego środowiska integrującego dane z oprogramowania zewnętrznego (tzw. ETL).

 

Poniżej przedstawiamy cechy funkcjonalne
systemu INTELLECT Business Intelligence,
pozwalające zaliczyć go do najlepszych rozwiązań klasy BI.

Analizy biznesowe

Analizy OLAP

INTELLECT Business Intelligence dostarcza użytkownikowi w wielu miejscach możliwość wykonywania analiz w czasie rzeczywistym w efektywny i błyskawiczny sposób (BI in-memory). Dodatkowo jeżeli analiza graficzna jest zbyt ogólna, użytkownik może zagłębiać się w konkretne dane szczegółowe (tzw. drill down).

Interaktywna wizualizacja

INTELLECT Business Intelligence oferuje zmiany formy wizualizacji danych. Dzięki temu będziesz mógł stworzyć widoki dające najlepsze wyobrażenie o analizowanych informacjach. Zmiany możesz przeprowadzać on-line uzyskując błyskawiczny efekt. Dla wielu wizualizacji przewidziano funkcje pozwalające na zagłębianie się w wybranej porcji danych. Korzystając ze standardowych narzędzi będziesz mógł jednocześnie dokonywać analizy danych oraz wizualizacji estymacji.

Predykcje

INTELLECT Business Intelligence umożliwia przeprowadzenie estymacji prezentowanych wyników. Dzięki temu będziesz mógł budować prawdopodobne scenariusze zachowań w przyszłości. Ponadto nasza platforma dostarcza dedykowane moduły oraz narzędzia, dzięki którym będziesz mógł budować predykcje, plany długoterminowe oraz reguły zachowań. W INTELLECT Business Intelligence istnieją funkcje oraz narzędzia, które odwołując się do historii pomogą budować najlepsze modele estymacji. Bazując na historii będziesz mógł przeprowadzać efektywne analizy oraz budować najbardziej prawdopodobne scenariusze rozwoju sytuacji.

Tabele wyników

Dzięki INTELLECT Business Intelligence możesz tworzyć plany, wskaźniki, mierzalne cele, opisy przedziałów wyników wraz z ich interpretacją. Dzięki temu będziesz mógł w każdej chwili dokonywać zestawień i porównań pomiędzy założonymi celami oraz stopniem ich realizacji z automatyczną interpretacją osiągniętych wyników.

Interfejs

Raportowanie

Pracując z INTELLECT Business Intelligence korzystasz z raportów standardowych oraz budujesz własne zestawienia z wykorzystaniem parametrów deklarowanych podczas naliczania lub sięgających do wartości zagregowanych w systemie. Raporty mogą być dystrybuowane z poszanowaniem praw dostępu. Raporty mogą być również publikowane z wykorzystaniem platformy internetowej. Wiele zestawień może być generowane automatycznie zgodnie z zadeklarowanym terminarzem.

Kokpity menadżerskie KPI

INTELLECT Business Intelligence oferuje budowanie zbiorów wskaźników KPI wraz z odniesieniem do celów oraz interpretacją przedziałów potencjalnych wyników. Różne katalogi wskaźników mogą być przeznaczone dla odrębnych użytkowników, pomagając im ad-hoc w interpretacji osiągniętych rezultatów. Tak więc za pomocą zgromadzonych wskaźników możesz zawrzeć pełen obraz o skomplikowanych procesach odbywających się w Twoim przedsiębiorstwie.

Zapytania ad-hoc

INTELLECT Business Intelligence posiada narzędzia do budowania własnych zapytań oraz filtrów. Dzięki temu możesz reagować ad-hoc analizując wygenerowane zestawienia. Część narzędzi pozwala budować filtrowania, grupowania, piwoty, sumowania bez odwoływania się do bazy danych – działając na już pobranych danych – zapewniając niezwykłą efektywność i szybkość zestawień (BI in-memory).

Integracja z Microsoft Office

INTELLECT Business Intelligence ma wbudowany własny edytor wykorzystywany dla wielu pól opisowych. Edytor posiada szerokie oprzyrządowanie pozwalające Tobie na efektywną redakcję tekstu. Ponadto oprogramowanie posiada możliwość wykorzystania narzędzi Microsoft Office tam, gdzie może to być szczególnie pomocne (np. podczas redakcji Sprawozdań Finansowych).

Wykorzystanie urządzeń mobilnych

INTELLECT Business Intelligence daje Ci dostęp do raportów złożonych w repozytorium z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Zbiór raportów dostępny jest przez przeglądarkę internetową. Komunikacja jest dwustronna – użytkownik z wykorzystaniem smartfonu / tabletu / notebooka może zarejestrować komentarze oraz uwagi.

Integracja

Bezpieczeństwo dostępu do danych

W INTELLECT Business Intelligence zarządzasz prawami dostępu oraz bezpieczeństwem danych. Pobrane dane są przygotowane w buforach danych, dlatego możesz prowadzić swoją politykę dostępu do zgromadzonych danych.

Zarządzanie buforami danych pobieranych z systemów zewnętrznych ETL

Wszystkie dane pochodzące z systemów zewnętrznych są gromadzone we własnych buforach danych, do których użytkownik ma dostęp on-line (BI in-memory). Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii ETL system może pobierać dane z prawie dowolnego źródła (bazy danych).

Narzędzia do budowania rozwiązania

INTELLECT Business Intelligence posiada cały szereg funkcji umożliwiających budowę własnych rozwiązań dla platformy. Nie posiadając umiejętności programowania użytkownik może m.in.:

  • budować nowe i zmieniać istniejące raporty
  • budować własne moduły oraz obiekty (np. listy)
  • zmieniać istniejące listy (dodawać kolumny, kasować kolumny, zmieniać opisy, maski, zmieniać zapytanie SQL…)

Narzędzia wspomagające współpracę użytkowników

INTELLECT Business Intelligence posiada własny edytor wykorzystywany dla wielu pól opisowych. Edytor posiada narzędzia pozwalające na efektywną redakcję tekstu. Ponadto oprogramowanie daje możliwość wykorzystania narzędzi Microsoft Office tam, gdzie może to być szczególnie pomocne (np. podczas redakcji Sprawozdań Finansowych).

Sprawdź cenę oraz analizę ROI systemu
INTELLECT Business Intelligence

 

TOP