Korzyści z INTELLECT
Business Intelligence

Warto wdrożyć oprogramowanie Business Intelligence,
dlatego że możesz szybciej wyciągać wnioski z analizowanych danych.

Integracja danych - ETL

Procesy integracji

INTELLECT Business Intelligence to innowacyjne i zaawansowane narzędzie w procesie integracji danych ETL z dowolnego systemu transakcyjnego, z wielu różnych źródeł i jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa. INTELLECT Business Intelligence może pobierać dane z nieograniczonej liczby systemów zewnętrznych.

Model komunikacji

INTELLECT Business Intelligence komunikuje się wykorzystując najbardziej popularny język zapytań SQL obsługiwany przez większość systemów zarządzania bazą danych. Zapewnia to wysoką wydajność i bezpieczeństwo niezawodności. Dane gromadzone są w buforach, które są ze sobą zintegrowane, a więc informacja bez względu na obszar z którego pochodzi, raz wprowadzona do systemu może być dostępna dla pozostałych użytkowników w zależności od aktualnych potrzeb biznesowych.

System informacji

INTELLECT Business Intelligence umożliwia wyeliminowanie plików (np. Excel) jako nośników informacji w wymianie danych pomiędzy najważniejszymi osobami w firmie i zastąpienie go modelem komunikacji opartej na wspólnej, zespołowej pracy nad konkretnymi analizami oraz możliwość komentowania i dzielenia się uwagami.
Dzięki INTELLECT Business Intelligence wprowadzisz do swojej firmy nowoczesny system informacji kierownictwa!

Dostęp do
informacji 24/7

Czas i miejsce

INTELLECT Business Intelligence umożliwia tobie dostęp do zgromadzonych danych 24 godziny na dobę, możesz więc sprawdzić najnowsze analizy i raporty z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. O dowolnej porze możesz dzielić się swoimi uwagami ze współpracownikami.

Aktualizacja

INTELLECT Business Intelligence pozwala tobie decydować, kiedy chcesz zasilić system nową porcją danych. Kolejna transza danych może zostać dokonana automatycznie lub dopiero po wywołaniu odpowiedniej analizy. Wiele zestawień może być generowane automatycznie zgodnie z zadeklarowanym terminarzem.

Dostęp

INTELLECT Business Intelligence działa zarówno w sieci lokalnej, jak i w sieci internetowej. Tylko od Ciebie zależy, jaki chcesz mieć sposób dostępu do danych. Nie jesteś ograniczony technologią - to technologia służy Twoim interesom.

Monitorowanie wydajności
i optymalizacja procesów

Monitoring

INTELLECT Business Intelligence to narzędzie analityczne umożliwiające zaawansowany monitoring stanu procesów i przepływu danych biznesowych zapewniający trwałą a nie tylko chwilową poprawę wydajności. Funkcjonalność taka umożliwia tobie wdrożenie optymalizacji i modelowania zachodzących w przedsiębiorstwie procesów.

KPI

INTELLECT Business Intelligence pozwala tobie na śledzenie aktualnych trendów i kontrolowanie zdefiniowanych wskaźników biznesowych (Key Performance Indicator – KPI). Przekroczenie zadanych wartości może powodować szybkie przekazanie informacji o przekroczeniu ustalonych wartości wskaźników, umożliwiając odpowiednio szybką interwencję

Standaryzacja

INTELLECT Business Intelligence wyposażony w narzędzia do wizualizacji przetwarzanych danych dostarcza pracownikom dokładnych informacji dokładnie tam i wtedy gdy są im potrzebne i pomaga zbudować system zarządzania o dużym potencjale – oparty o praktyczne wykorzystanie narzędzi informatycznych.

Bezpieczne raportowanie

Technologia

INTELLECT Business Intelligence to bezpieczny system wyposażony w zestaw narzędzi, których zadaniem jest ochrona twoich danych przed nieuprawnionym lub nieautoryzowanym dostępem, przejęciem, kradzieżą, przypadkowym lub celowym zniszczeniem, w tym w wyniku awarii.

Zarządzanie dostępem

INTELLECT Business Intelligence pobiera dane do buforów danych, udostępniając tobie zarządzanie prawami dostępu do zgromadzonych danych. Konto każdego użytkownika jest chronione hasłem, a cała historia pracy każdego pracownika jest zapisywana w bazie.

Polityka bezpieczeństwa

Producent systemu - 2intellect.com S.A. jako organizacja kieruje się zasadami i praktykami, które zapewniają poufność i bezpieczeństwo danych w czasie całego procesu wdrożenia i eksploatacji systemu. Konsultanci biznesowi to osoby posiadające niezbędną wiedzę i kompetencje zawodowe do wykonywania powierzonych im prac, w tym związanych z ochroną danych.

Sprawdź cenę oraz analizę ROI systemu
INTELLECT Business Intelligence

 

TOP