Przykładowe analizy finansowe
i wskaźnikowe (KPI)

Wyobraź sobie, o ile skróci się czas
przygotowywania przez Ciebie raportów i analiz

 

INTELLECT Business Intelligence zawiera moduły
wspomagające pracę każdego z obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Panele wskaźników menadżerskich

 • Możliwość deklarowania wskaźników (wydajnościowych, efektywnościowych itd.) Dla ról systemowych
 • Wskaźniki deklarowane dowolnie dla przyjętej koncepcji opomiarowania biznesu
 • Wizualizacja graficzna obliczanych danych dla interpretowanych przedziałów wartości
 • Prezentacje alertów

Arkusze i sprawozdania finansowe

 • Predefiniowane arkusze: rachunek zysków i strat, bilans, cash flow, analizy wskaźnikowe, modele wczesnego ostrzegania przed upadłością
 • Zestawienia porównawcze dla naliczonych arkuszy finansowych
 • Badania trendów na podstawie danych historycznych
 • Możliwość tworzenia reguł oraz zasad interpretacji danych dla arkuszy finansowych
 • Możliwość konfigurowania matryc sprawozdań finansowych
 • Budowa predykcji oraz ich rozliczeń w oparciu o wybrane arkusze finansowe
 • Możliwość tworzenia predykcji w oparciu o sprofilowane scenariusze

Zarządzanie sprzedażą

 • Analiza struktury i dynamiki sprzedaży
 • Analiza sprzedaży z wykorzystaniem technologii drag & drop
 • Analiza koszyka sprzedaży
 • Analiza cen rzeczywistych sprzedaży
 • Analiza grup (profili) kontrahentów
 • Analiza cech asortymentu
 • Analiza koncentracji sprzedaży
 • Analiza efektywności akcji marketingowych
 • Prezentacje z wykorzystaniem mapy
 • Badanie trendów na podstawie danych historycznych
 • Analizy sprzedaży typu what-if
 • Badanie korelacji w koszykach sprzedaży
 • Badanie zyskowności sprzedaży dla produktów i projektów
 • Rozliczanie kontraktów sprzedaży
 • Planowanie i rozliczanie zadań sprzedaży

Panele wskaźników menadżerskich

 • Ewidencja projektów
 • Planowanie struktury sprzedaży oraz kosztów dla projektów
 • Preliminarze sprzedaży oraz kosztów dla projektów
 • Harmonogramowanie projektów
 • Rozliczanie projektów
 • Badanie zyskowności dla projektów
 • Analizy skuteczności planowania
 • Analizy zbiorcze i historyczne dla projektów

Zarządzanie kosztami

 • Rachunek kosztów dla deklarowanych wielowymiarowych struktur kosztów
 • Deklarowanie kluczy podziałowych dla kosztów pośrednich
 • Rozliczenie kosztów dla produktów oraz asortymentu
 • Rachunek kosztów dla projektów
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza dla danych historycznych
 • Analizy trendów
 • Analizy kosztów typu what-if
 • Prowadzenie marszrut i receptur technologicznych na użytek rachunku kosztów

Dodatkowe funkcje i możliwości

 • Panele, okna, interfejsy w pełni definiowalne oraz deklarowane dla ról systemowych zgodnie z koncepcją raportowania oraz dostępu do wskaźników menedżerskich
 • Możliwość budowania dowolnych pulpitów, analiz oraz zestawień
 • Personalizacja interfejsu w systemie INTELLECT Business Intelligence
 • Możliwość recenzowania interfejsu
 • Możliwość zmiany tekstów oraz treści
 • Wewnętrzne, wbudowane środowiska umożliwiające przebudowywanie, zmiany oraz projektowanie nowych okien, funkcji, raportów
 • On-line: możliwość pobierania gotowych standardowych arkuszy, sterowników, zestawień (kartoteka danych eksperckich dostępna via www)
 • System uprawnień – restrykcje co do zakresu dostępnych opcji oraz zakresu pobieranych danych
 • Ewidencja i rozliczanie zadań
 • Wielojęzyczność

Zarządzanie rachunkami oraz gotówką

 • Analiza dokumentów nierozrachowanych
 • Analiza tendencji należności nierozrachowanych
 • Wiekowanie należności i zobowiązań
 • Analiza ryzyka, ewidencje spraw sądowych
 • Panele wsparcia dla prowadzenia windykacji
 • Panel efektywnego zarządzania gotówką

Planowanie długoterminowe

 • Planowanie długoterminowe sprzedaży
 • Planowanie długoterminowe produkcji
 • Planowanie z wykorzystaniem marszrut technologicznych
 • Definiowanie procesu planowania długoterminowego
 • Planowanie na podstawie arkuszy finansowych
 • Planowanie zadań sprzedaży dla założonych cech sprzedaży

Opis przedsiębiorstwa

 • Opis wielu przedsiębiorstw
 • Budowa diagramu grup kapitałowych
 • Opis zależności kapitałowych dla grup kapitałowych
 • Ewidencja schematów organizacyjnych dla przedsiębiorstwa

Konsolidacje grup kapitałowych

 • Deklaracje grup kapitałowych
 • Generowanie arkuszy finansowych skonsolidowanych dla grup kapitałowych
 • Generowanie sprawozdań finansowych skonsolidowanych dla grup kapitałowych

Sprawdź cenę oraz analizę ROI systemu
INTELLECT Business Intelligence

 

TOP